مرده گردشگری گردشگری اجرای طرح میراث فرهنگی

مرده: گردشگری گردشگری اجرای طرح میراث فرهنگی معاون رئیس‌جمهور زهرا احمدی‌پور

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آزادی تعدادی از متهمان آشوب‌های اخیر/ برخورد جدی با عوامل مهم ، دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ظرف 48 ساعت اخیر تعداد هفتاد نفر از متهمان آشوب‌ها با تکمیل تحقیقات و اخذ گارانتی آزاد شدند.

آزادی تعدادی از متهمان آشوب‌های اخیر/ برخورد جدی با عوامل مهم ، دادستان تهران

دادستان تهران: آزادی تعدادی از متهمان آشوب های اخیر/ برخورد جدی با عوامل اصلی

عبارات مهم : ایران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ظرف 48 ساعت اخیر تعداد هفتاد نفر از متهمان آشوب ها با تکمیل تحقیقات و اخذ گارانتی آزاد شدند.

به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی در بیست و سومین جلسه شورای معاونان دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: روند آزادی سایر متهمان به استثنای عوامل مهم آشوب ها، بعد از اخذ سوابق آنان از نهادهای امنیتی و ارزیابی دلایل تحصیل شده، ادامه خواهد یافت.

آزادی تعدادی از متهمان آشوب‌های اخیر/ برخورد جدی با عوامل مهم ، دادستان تهران

وی تاکید کرد که با عوامل مهم این آشوب ها برخورد جدی خواهد شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بررسی اتفاقات کشور طی هفته گذشته پرداخت و اظهار کرد: طبق یک تحلیل، طراحی این جریان با آمریکایی ها بود که از چند سال پیش یعنی بعد از شکست جریان فتنه در سال 1388 با همکاری گروهک منافقین و با این رویکرد که مقابله با جمهوری اسلامی در حوزه سیاسی موفق نخواهد بود، نتیجه گرفتند که باید اعتراضات در جمهوری اسلامی را در حوزه های اجتماعی – اقتصادی متمرکز نمایند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ظرف 48 ساعت اخیر تعداد هفتاد نفر از متهمان آشوب‌ها با تکمیل تحقیقات و اخذ گارانتی آزاد شدند.

وی با اعلام این که «مقرّ منافقین در آلبانی در این راستا فعال شده است و بر سازماندهی منافقین در اینترنت تاکید شده است بود»، افزود: تشکیل کمپین های نافرمانی مدنی طی سال های گذشته علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مانند کمپین «نه به گرانی» و «نه به پرداخت قبوض» و نظایر آن که نمونه های آن در اینترنت دیده می شود، در جهت آماده سازی زمینه اجرای این طرح بود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در بیان راهکارهای طرح آمریکا علیه جمهوری اسلامی، با اشاره به این که «این آشوب ها الزاماً اجتماعی – اقتصادی بوده و کمتر سیاسی است و این رویکرد ناشی از شکست تجربه سال 1388 در حوزه سیاسی بود» اظهار کرد: دو شاخصه جریان فتنه سال 1388 مشمول بر «رهبران مشخص» و «تمرکز بر حوزه سیاست» که با شکست مواجه شد، در طرح آمریکایی ها مورد توجه قرار داده شد و این بار آشوب های بدون سر به معنای تحرکات بدون رهبر در پیش گرفته شد؛ با این تلقی که جمهوری اسلامی نمی تواند با دستگیری رهبران آن مانع وقوع و استمرار شورش ها شود. هم چنین این شورش ها بر پرسشها اقتصادی و معیشتی استوار است و لزوماً سیاسی نیست.

وی شاخصه دیگر طرح آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران را «شروع از پیرامون» اعلام کرد و در توضیح افزود: فتنه سال 1388 و تجمعات اغتشاشی از پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد، ولی این بار آمریکایی ها بر این باور بودند که باید از اطراف به مرکز رسید؛ ضمن این که در ابتدا باید بر تظاهرات و تجمعات اعتراضی تکیه نمود.

آزادی تعدادی از متهمان آشوب‌های اخیر/ برخورد جدی با عوامل مهم ، دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تبیین مراحل طرح آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایران، دو مرحله را تفکیک کرد و در توضیح این مراحل اظهار داشت: مرحله اول که از 9 دی شروع شد و قرار بود تا 20 بهمن ادامه یابد، در مجموع چهل روز را در بر می گرفت که طبق برنامه آینده نگری شده است باید صبح و بعد از ظهر هر روز تظاهرات اعتراضی ادامه می یافت تا با درگیر شدن پلیس و فرسایش آن، قدرت انتظامی و اجتماعی کشور فلج شود و بدهید ترتیب بتوان به تدریج نظام سیاسی را از پا درآورد؛ در مرحله دوم نیز آینده نگری شده است بود از 20 بهمن تا اسفند ماه با تشابه سازی انقلاب 1357، تظاهرات خشن و مسلحانه راه اندازی و اجرا شود.

وی با اعلام این که «یکی از شاخصه های طرح آمریکایی ها، بدیل سازی جهت سه روز مهم مشمول بر 9 دی، 12 بهمن و 22 بهمن بود»، افزود: تظاهرات پایتخت کشور عزیزمان ایران در 9 دی شروع شد با این تلقی که حماسه 9 دی باید به 9 دی شورشیان تبدیل شود و مقرر بود در روز 12 بهمن که سالروز ورود حضرت امام خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی به کشور عزیزمان ایران بود، اغتشاشات گسترش یابد تا در روز 22 بهمن، جهت نظام اسلامی اتفاقات دیگری رخ دهد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ظرف 48 ساعت اخیر تعداد هفتاد نفر از متهمان آشوب‌ها با تکمیل تحقیقات و اخذ گارانتی آزاد شدند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران علت نافرجام ماندن طرح آمریکایی ها را خشن شدن زودهنگام آشوب ها در مرحله اول اجرای طرح دانست و با تشبیه آن به یک وضع حمل زودرس، اظهار کرد: این اتفاق موجب شد طرح فلج شدن قوای انتظامی و اجتماعی محقق نشود و طرح آمریکایی ها مانند یک جنین زودرس ساقط شود. این آشوب ها که با اقداماتی چون آتش زدن پرچم ایران، تخریب خودروهای مردم، حمله به دادگستری ها و مراکز نظامی و کلانتری ها بر پا شد، مردم را هوشیار ساخت که پشت این اعتراضات، تحرکات آمریکا هست؛ آیا که مردم معترض به گرانی، نه به بانک ها حمله می کنند و نه به کلانتری ها.

وی شاخصه دیگر طرح آمریکا علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران را، جابجایی مکانی عوامل اجرای طرح اعلام نمود و آمار 13 درصدی جابجایی مکانی دستگیرشدگان را موید آن است که طراحان افرادی را اجیر کرده بودند تا در مکان هایی طرح را اجرایی نمایند.

آزادی تعدادی از متهمان آشوب‌های اخیر/ برخورد جدی با عوامل مهم ، دادستان تهران

عدم استفاده از ظرفیت اقلیت های قومیتی در آشوب ها، توصیه دیگری بود که در تحلیل دولت آبادی مورد توجه قرار داده شد و با اشاره به بعضی شهرهای محل شکل گیری تجمعات مشمول بر ملایر، تویسرکان، درود و نورآباد اظهار کرد: در تبریز، ترکمن صحرا و بلوچستان که مرکز تجمع اقلیت های قومی هست، اتفاقی رخ نداد؛ این در حالی است که دشمن همواره بر روی اقلیت های قومی سرمایه گذاری می کرد، ولی در تجمعات اخیر چنین نشد؛ با این تصور که قومیت ها دیگر حاضر به هزینه دادن در جهت مقاصد بیگانه نیستند و لذا آشوب ها در شهرهای دور افتاده، آرام و با مردم مذهبی آشوب ها رخ می دهد که این آشوب ها با جابجایی مکانی عوامل و عنصرهای شرور مرتبط است.

جعفری دولت آبادی با اعلام «کشته سازی به عنوان بخشی از پروژه دشمن، به ارتباط این طرح با فضای مجازی» اشاره کرد و استفاده از اینترنت از جمله توئیتر، خبر رسان تلگرام و بعضی تارنماهای معاند را بااهمیت ترین بستر این آشوب ها دانست و افزود: این گونه است که هنگامی که خبر رسان تلگرام مدیریت شد، آتش آشوب ها هم خاموش شد؛ این در حالی است که ارزیابی آن ها این بود که کشور عزیزمان ایران خبر رسان تلگرام را مدیریت نخواهد کرد، که این ارزیابی بی مبنا بود؛ آیا که مسؤولان هنگامی که احساس کنند که منافع ملی و امنیت کشور در خطر هست، عامل ناامنی را از بین بردن خواهند کرد و لذا مدیریت نمودن خبر رسان تلگرام به عنوان یک تصمیم غیرقابل انتظار موجب شکست آن ها شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران بعضی اظهارنظرها دائر بر مرتبط بودن اینترنت و خبر رسان هایی چون خبر رسان تلگرام با حقوق شهروندی را بی مبنا خواند و افزود: هنگامی که بعضی سایت های معاند صریحاً ساخت کوکتل مولوتف را به جوانان آموزش می دهند، در مدیریت کردن آن نباید تردید کرد؛ این که عده ای مدیریت خبر رسان تلگرام را به بستن اتوبان ها تشبیه کرده اند، با این پاسخ مواجه است که معتقدیم مسدود کردن بزرگراه ها صحیح نیست، ولی منطقی است که از رانندگان خودروها بخواهیم با داشتن پلاک و هویت مشخص در این مسیر تردد کنند.

جعفری دولت آبادی در خصوص امکان تکرار این حوادث گفت: استفاده از اینترنت از سوی دشمن جهت اجرای این گونه آشوب ها و پروژه اختلاف افکنی میان مسوولان به وسیله بعضی کانال های معاند ایجاب می نماید در خصوص اینترنت کارها اساسی مورد توجه قرار گیرد. ایجاد شبکه ملی، از جمله این راهکارها است.

وی افزود: تلقی دشمن این بود که اگر موفق به براندازی نظام نشوند، حداقل موجبات بدبینی را میان جریان های داخلی فراهم خواهند کرد و سال های سال کشور را دچار درگیری، بدبینی و بدگمانی می نمایند تا هر یک از قوا و جناح های سیاسی، آشوب ها را به دیگری نسبت داده و دیگری را حامی این جریان تلقی کنند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران موج سواری طرح آمریکایی بر پرسشها معیشتی را ناشی از این تصور دانست که آستانه تحمل مردم در برابر پرسشها اقتصادی و معیشتی به نقطه جوش رسیده و منتظر یک جرقه است و به عنوان مثال اظهار کرد: همانند نامه توهین آمیز رشیدی مطلق علیه حضرت امام (ره) که چون جرقه ای مردم معترض علیه رژیم پهلوی را به خیابان ها کشاند، دشمن هم پرسشها اقتصادی را همانند انبار باروتی ارزیابی نموده بود که منتظر یک جرقه هست.

وی سه محور اساسی طرح آمریکایی ها را تمرکز بر اعتراضات، تجمعات و نارضایتی ها اعلام نمود و با اشاره به زیاد کردن اعتراضات کارگری، صنفی و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری طی دو سه سال اخیر و تجمعات مالباختگان این موسسات، اظهار کرد: ارزیابی دشمن این بود که این تجمعات به زودی به نقطه جوش رسیده و لذا می توان بر موج آن ها سوار شد و سه محور اعتراضات در هر حوزه، تجمعات در هر عنوان و نارضایتی ها نسبت به پرسشها اقتصادی و معیشتی باید زیاد مورد توجه قرار گیرد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در بیان مثال اطراف ارتباط طرح دشمن با اعتراضات، تجمعات و نارضایتی ها، به تحرکات کانال صدای مالباختگان اشاره نمود که تا پیش از این حوادث، صرفاً نقطه نظرات مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین را بازتاب می داد و بعضی تجمعات اعتراضی نیز با فراخوان های اعلامی در این سایت شکل می گرفت.

وی افزود: این سایت در اوایل دی ماه طی مطلبی جهت تجمع در میدان انقلاب فراخوان داده بود که بلافاصله یکی از کانال های معاند محل فراخوان را به مکانی خاص عوض کردن داد که این نقشه اگرچه با هوشیاری پلیس به نتیجه نرسید، ولی موید سوء استفاده منافقین از فراخوان ها در اینترنت است.

وی در تبیین اتفاق مشهد اظهار کرد: شعارهای افراد شرکت کننده در تظاهرات مشهد تا ظهر روز پنجشنبه 7 /10 /1396 علیه گرانی و پرسشها اقتصادی و معیشتی بود و بعد از ظهر، شعارهای ساختارشکنانه سر داده شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به شکست آمریکایی ها که ناشی از شروع زودرس خشونت در آشوب ها بود و با تمسک به این آیه از قرآن کریم که «ومکروا و مکرالله والله خیرالماکرین»، مدیریت بر خبر رسان تلگرام را زمینه ساز ساقط شدن آشوب ها دانست و افزود: این اقدام موجب ابتر ماندن طرح دشمن های شد و این همان خبر قران کریم است که فرمود: «فطبع علی قلوبهم فهم لایفقهون» (منافقون، 3) و «و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم» (بقره، 7).

وی در بیان این که آشوب های اخیر، مبتنی بر طرح آمریکایی ها با همراهی منافقین بود، ادامه داد: این که ترامپ چندین توئیت جهت کشور عزیزمان ایران بزند و درخواست بررسی پرسشها کشور عزیزمان ایران را در شورای امنیت نماید، موید ارتباط آشوب های اخیر با طرح آمریکایی هاست.

وی علت عدم گسترش آشوب ها را هوشیاری مردم و توئیت های ترامپ در این خصوص دانست و افزود: هنگامی که ترامپ که ایرانیان را به آمریکا ممنوع السفر کرده هست، به ادعای حمایت از مردم کشور عزیزمان ایران چند بار توئیت می دهد، مردم فهمیدند که این آشوب ها طرح آمریکاست.

جعفری دولت آبادی در جمع بندی مطالب گفت: آمریکایی ها و بعضی گروهک ها توانستند بر موج این آشوب ها سوار شوند، ولی در نهایت شکست مشکل خوردند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران بعضی تحلیل های دیگر اطراف آشوب های اخیر را مطرح کرد که از جمله ارتباط اعتراضات با جریان داخلی بود. وی در توضیح گفت: بعضی می گویند تظاهرات مشهد در اعتراض به گرانی، جرقه ای جهت حوادث اخیر بود؛ تظاهراتی که با فراخوان بعضی جریان های داخلی شکل گرفت که نمونه بارز آن تصویر العمل فرمانده سپاه پاسداران در این زمینه است.

تحلیل بعدی در ریشه یابی آشوب های اخیر، پرسشها داخلی کشور بود که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در این خصوص اظهار کرد: طی چند سال اخیر پرسشها اقتصادی، آسیب های اجتماعی، اختلافات مسوولان، نارضایتی ها و تجمعات اعتراضی زیاد کردن یافت و احساس مردم در مورد فساد اوج گرفت؛ به گونه ای که گفته شده است است احساس فساد فراتر از خود فساد است و چنین سیاه نمایی ها که موجب ناامیدی و بی تحرکی جوانان، بی اعتمادی مردم نسبت به مسوولان می گردد و اختلافات میان مسوولان را در پی دارد، موجب گردید که دشمن تصور کند می تواند با سوار شدن بر موج نارضایتی ها، مقاصد خود را عملی کند.

راهکاری که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت جلوگیری از چنین حوادثی ارائه کرد، تلاش در جهت برطرف پرسشها موجود بود که در توضیح آن اظهار داشت: پرسشها مردم جدی هست؛ لذا مورد نیاز است دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه به آن توجه نمایند. مردم اگر در مراجعه به ادارات و مراجع قضایی سرگردان شوند و پاسخ نگیرند، عنوان را به نظام جمهوری اسلامی مرتبط می کنند. لذا باید در جهت برطرف پرسشها آن ها تلاش کرد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به این که «دشمن از وقت پیروزی انقلاب در صدد براندازی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بوده است»، این گونه طراحی ها را ناشی از ابتنای نظام سیاسی کشور بر اسلام دانست و در خصوص ظرفیت فقه اهل بیت(ع) اظهار کرد: فقه اهل بیت(ع) بسیار غنی است و علت این که نظام اسلامی تا کنون نتوانسته است به همه اهداف خود دست یابد و به خوبی قوام گیرد و ظرفیت های خود را اجرایی کند، ناشی از هجمه مشکلات، جنگ، تحریم ها و تحرکات دشمن های انقلاب اسلامی است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران وظیفه قضات در این میان را، تعیین وظیفه سریع متهمان آشوب های اخیر کشور، پیگیری به پرونده های مهم در ارتباط با این آشوب ها و توجه به پرسشها قضایی مردم دانست و در توضیح اظهار کرد: مورد نیاز است میان افراد فریب خورده که در خیابان ها دستگیر شده است اند و عوامل مهم این جریانات تفکیک قائل شد. در خصوص دسته اول تسریع در پیگیری و آزادی متهمان در دستور کار قرار گیرد و نسبت به عوامل مهم آشوب ها، تحقیقات کامل تری انجام شود تا زمینه محاکمه فراهم گردد.

وی خواستار تسریع در پیگیری به پرونده های مهم مربوط به آشوب ها مانند آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی، واژگون نمودن یک دستگاه خودروی آتش نشانی و حمله به مراکز نظامی و انتظامی شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران بااهمیت ترین وظیفه کنونی قضات را تلاش در جهت برطرف بعضی نارضایتی ها از دستگاه قضایی دانست و با اشاره به این که «بخشی از این نارضایتی ها ناشی از نوع کار قضایی و تراکم پرونده هاست»، اظهار داشت: به عنوان مثال دادسرا در خصوص تعاونی اعتباری ثامن الحجج تا یک سال از ارجاع پرونده کیفری جهت پیگیری خودداری می کرد و اعتقاد بود بانک مرکزی باید در مورد وجوه مردم تعیین وظیفه نماید.

وی با اشاره به پرونده ها و پرسشها ناشی از بعضی موسسات مالی و اعتباری و پرونده های مرتبط با این گونه مؤسسات اظهار کرد: این موسسات مدتی زیادی نبض بازار پولی را در دست داشتند و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات مالی و اعتباری، اعلام نموده که یازده هزار میلیارد تومان وجوه را جهت برطرف پرسشها سپرده گذاران تخصیص داده شده است داده هست؛ این در حالی است که تعدادی از مالباختگان هم چنان مطالبه گر وجوه خود هستند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از سرپرست دادسرای پیگیری به جرایم پولی – بانکی خواست با جذب قضات کارآمد، در تعیین وظیفه پرونده های موسسات مالی و اعتباری تسریع نماید. وی تسریع در پیگیری به پرونده های این دادسرا را مهم خواند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر ضرورت شبانه روزی بودن فعالیت دادستانی، خطاب به سرپرستان دادسراها و معاونان خود گفت: سرپرستان دادسرا که ساعت 8 صبح تا 2 بعدازظهر کار کنند، دردی را دوا نخواهند کرد.

پاسخگویی به مردم در نواحی دادسرا، تکریم مراجعین، دارا بودن سعه صدر، وقت گذاری زیاد از سوی سرپرستان نواحی و قضات و احترام به مردم، توصیه های دیگر دکتر جعفری دولت آبادی خطاب به سرپرستان دادسراها بود.

وی افزود: درب اتاقتان را به روی مردم باز کنید و از پرسشها مردم در دادسراها گره گشایی کنید. امروز قوه قضاییه باید نیرومند تر عمل کند تا بتواند امید و سلامت را به دستگاه های دیگر انتقال دهد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به این که اعتراض و انتقاد امری طبیعی در کشورها هست، به عنوان مثال به اتفاق آتش زدن بیش از هزار ماشین در کشور فرانسه در تعطیلات ژانویه اشاره اظهار کرد: البته اگر چنین اتفاقی در کشور عزیزمان ایران می افتاد، چندین ماه به وسیله بیگانگان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت.

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | ایرانی | آمریکایی | ایرانیان | پرچم ایران | انقلاب اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs